Την υλοποίηση ανοιχτής πλατφόρμας καινοτομίας για το περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε η SynergyValue

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more