Οι λύσεις της SynergyValue είναι το αποτέλεσμα των σύνθετων έργων που έχει υλοποιήσει.

Εφαρμογές e-government

 • Συστήματα ηλεκτρονικών αιτήσεων
 •  e-democracy
 • Ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών
 •  Εφαρμογές παρακολούθησης έργων

Εφαρμογές e-επιχειρείν

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη custom web εφαρμογών

 • B2B ηλεκτρονικά καταστήματα

 •  CRM

 • Εφαρμογή online αιτήσεων νέων πελατών

Εφαρμογές διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς

 • Εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR-VR)
 • Εφαρμογές e-library
 • Πολυμεσικά Web portals
 • Εφαρμογή διαμόρφωσης και προβολής διαδρομών και περιηγήσεων
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι τεχνολογίες μας

ANGULAR JS
Java
HTML 5
CSS 3
UNITY