Οι λύσεις της SynergyValue είναι το αποτέλεσμα των σύνθετων έργων που έχει υλοποιήσει.

Εφαρμογές e-government

  • Συστήματα ηλεκτρονικών αιτήσεων
  •  e-democracy
  • Ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών
  •  Εφαρμογές παρακολούθησης έργων

Εφαρμογές e-επιχειρείν

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη custom web εφαρμογών

  • B2B ηλεκτρονικά καταστήματα

  •  CRM

  • Εφαρμογή online αιτήσεων νέων πελατών

Εφαρμογές διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς

  • Εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR-VR)
  • Εφαρμογές e-library
  • Πολυμεσικά Web portals
  • Εφαρμογή διαμόρφωσης και προβολής διαδρομών και περιηγήσεων
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι τεχνολογίες μας

ANGULAR JS
Java
HTML 5
CSS 3
UNITY