Πρόσφατα έργα

Απλοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού

Η Synergy Value στα πλαίσια του έργου υλοποίησε: Νέες διαδικασίες απλούστευσης Ψηφιακή εφαρμογή για την αναζήτηση και ανάκτηση πρακτικών Ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήματος παράστασης σε συμβούλιο

Read More »

Partners platform

Το Partners είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για λογαριασμό της Watt+Volt. Η πλατφόρμα απευθύνεται στους συνεργάτες της εταιρείας, στα καταστήματα με σκοπό βελτίωση της επικοινωνίας

Read More »

Pooley CRM

Το POOLEY είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή εξυπηρέτησης και παρακολούθησης πελατών (CRM) η οποία και έχει σχεδιαστεί για ιατρικές εταιρείες. Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει: Διαχείριση όλης της

Read More »